Thudéens Byggnads AB

Före detta byggentreprenadföretag med upp till 50 anställda som under 50 år har verkat i Boxholm med kringliggande kommuner. Numera fastighetsförvaltning och viss konsultverksamhet.