Svenska kyrkan, Boxholms Församling

Svenska kyrkan är vi tillsammans. Här finns rum för alla. Här i församlingen finns det plats för dig som vill leva ut din tro, eller vill fundera på frågor om tro, liv och död. I Svenska kyrkan engagerar sig många för rättvisa och en bättre värld, många vill sjunga i kör eller finna ro i en hektisk vardag. Svenska kyrkan arbetar för att inte göra skillnad på människor, men vill göra skillnad för människor. Grunden är att alla är lika välkomna. Vem du än är, har kyrkan rum för dig.
Gudstjänsten är församlingens hjärtpunkt och mötesplats. Den är också församlingens gemensamma kraftkälla. Därför är gudstjänsten också grunden för den kristna församlingen.
Geografiskt består Boxholms församling av socknarna i Boxholm, Ekeby, Rinna, Åsbo, Blåvik och Malexander
Svenska kyrkan, Boxholms församling är en del av Folkungabygdens pastorat. Vilket innebär att vi som församling får hjälp med det mesta av vår administration såsom fastighetsskötsel, begravningsverkshet och ekonomi från pastoratet.