Boxholmshus, AB

AB Boxholmshus med dotterbolag AB Boxholmsteknik har idag ca 47 anställda och omsätter ca 90 miljoner kronor. Vi äger hyresfastigheter, förskolor- och skolbyggnader, äldreboenden, sim- och sportanläggningar samt kulturfastigheter m.m. Dotterbolag AB Boxholmsteknik svarar för kommunens Va och renhållning samt återvinningscentral.