Boxholms Skogar AB

Boxholms Skogar AB förvaltar ca 40 000 ha mark och vatten. Vi verkar inom fyra olika verksamhetsgrenar där skogsbruk är vår huvudverksamhet. Jakt, fiske och konferens är övriga verksamhetsgrenar som naturligt knyter ihop nyttjandet av markerna. Vi kännetecknas av ansvarstagande, långsiktighet och kompetens inom respektive verksamhetsgren.